POLÍTICA DE PRIVACITAT

Avís legal:

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves Dades Personals (d'ara endavant RGPD), aplicable a partir del 25 de maig de 2018, hem actualitzat les nostres directrius en matèria de protecció de dades personals i, en compliment d'allò disposat a la normativa referida, volem informar-vos que:

1) Amb motiu de la seva afiliació a través dels mètodes desenvolupats a la web bolsosnoal.com d'ara endavant NOAL , dóna el seu consentiment a rebre informació comercial dels productes i serveis de NOAL i dels esdeveniments organitzats per a la seva promoció, n'hem recopilat alguns de les seves dades personals (identificatives i de contacte) a través del seu registre mitjançant el formulari corresponent creats i identificats a aquest efecte, les quals integren un tractament que hem identificat com a «Ús Comercial».

2) Sobre aquest tractament ha de saber:

Responsable del tractament:

NOAL

Whatsapp: +34 634288463

e-mail de contacte: bolsos.noal@gmail.com

Finalitat del tractament de les dades

Gestió de les comandes i enviament de comunicacions per a aquesta comesa. A més, correus comercials amb informació dels productes i serveis oferts per NOAL i promoció dels esdeveniments organitzats. Les dades es conservaran durant el temps que linteressat ho permeti amb lacceptació de la inclusió de les seves dades personals a la base de dades comercial. Les vostres dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats el resultat dels quals sigui l'elaboració de perfils i no es generaran bases de dades alienes a les finalitats especificades.

Legitimació del tractament de les dades personals

Consentiment de linteressat. En el cas de detectar la utilització o enviament de dades errònies o falses o sense el consentiment del mateix interessat, el Responsable procedirà a la cancel·lació de les dades afectades.

Destinataris de les dades personals

En la seva condició d'encarregats del tractament de dades, les entitats que prestin serveis: - Tecnològics: allotjament de webs i bases de dades a servidors, i gestors de continguts.

Drets de l'interessat com a titular de les dades personals

Teniu dret a accedir a la informació que tenim en relació amb la vostra persona, a rectificar-la en cas de ser errònia, a sol·licitar-ne la supressió, a limitar o oposar-vos al tractament oa la portabilitat de les vostres dades personals dirigint una comunicació a l'adreça postal o electrònica del Responsable indicada anteriorment, acreditant la seva identitat amb una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent. Si no estiguéssiu d'acord amb el tractament que realitzem de les vostres dades personals i d'acord amb el que disposa l'RGPD teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

Procedència de les dades El mateix usuari.

Baixa al servei de comunicacions comercials

L'usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a NOAL per la qual cosa informa que no desitja continuar rebent comunicacions comercials. Per fer-ho, l'usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a l'apartat anterior o bé punxar a l'enllaç inclòs a cada comunicació comercial cancel·lant, per tant, l'enviament en comunicacions comercials electròniques.

Mesures de seguretat que tenim implementades

NOAL es compromet al compliment de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries (tècniques i organitzatives) per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb allò establert per normativa aplicable.

Ús de cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies per distingir-vos dels altres usuaris del nostre lloc web, la qual cosa ens ajuda a proporcionar-vos una bona experiència quan navega per la nostra pàgina i ens permet així mateix millorar-la.

Modificació de la Política de Privadesa

NOAL podrà modificar la seva Política de Privadesa d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política us serà degudament notificada a l'usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les vostres dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'Usuari pugui atorgar el seu consentiment .